Bài đăng

Ebook lĩnh vực Kiểm định chất lượng đại học một số

Ebook lĩnh vực Kiểm định chất lượng đại học một số:
1/ Quality Assurance in Higher Education [electronic resource] :
Contemporary Debates / edited by Maria João Rosa, Alberto Amaral.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32969
2/ Engineering Education Quality Assurance [electronic resource] : A
Global Perspective / edited by Arun Patil, Peter Gray.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33056
3/ Quality assurance in LIS education : an international and
comparative study / Makiko Miwa, Shizuko Miyahara, editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33057
4/ Quality Assurance in Medical Education [electronic resource] : A
Practical Guide / by Geraldine MacCarrick.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33058
5/ Quality Assurance In Higher Education [electronic resource] : Trends
in Regulation, Translation and Transformation / edited by Don F.
Westerheijden, Bjørn Stensaker, Maria João Rosa.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33059
6/ Cross-border higher education and qual…

Bộ sưu tập tài liệu số bao gồm các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc Bộ sưu tập tài liệu số bao gồm các bài báo khoa
học thuộc lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam.
Đây là Bộ sưu tập tài liệu quý của các nhà khoa học hàng đầu về địa chất
trong và ngoài ĐHQGHN nghiên cứu.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17742