Ebook lĩnh vực Kiểm định chất lượng đại học một số

Ebook lĩnh vực Kiểm định chất lượng đại học một số:
1/ Quality Assurance in Higher Education [electronic resource] :
Contemporary Debates / edited by Maria João Rosa, Alberto Amaral.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32969
2/ Engineering Education Quality Assurance [electronic resource] : A
Global Perspective / edited by Arun Patil, Peter Gray.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33056
3/ Quality assurance in LIS education : an international and
comparative study / Makiko Miwa, Shizuko Miyahara, editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33057
4/ Quality Assurance in Medical Education [electronic resource] : A
Practical Guide / by Geraldine MacCarrick.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33058
5/ Quality Assurance In Higher Education [electronic resource] : Trends
in Regulation, Translation and Transformation / edited by Don F.
Westerheijden, Bjørn Stensaker, Maria João Rosa.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33059
6/ Cross-border higher education and quality assurance : commerce, the
services directive and governing higher education / Maria João Rosa [and
3 others], editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33060
7/ Handbook of research on quality assurance and value management in
higher education
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33061
8/ Sustainable Development and Quality Assurance in Higher Education
[electronic resource] : Transformation of Learning and Society / edited
by Zinaida Fadeeva, Laima Galkute, Clemens Mader, Geoff Scott.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33063
9/ Quality assurance in Asia-Pacific Universities : implementing
massification in higher education / Deane E. Neubauer, Catherine Gomes,
editors.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33064
10/ Quality assurance in distance education and E-learning : challenges
and solutions from Asia / edited by Insung Jung, Tat Meng Wong, and Tian
Belawati.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33067

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bộ sưu tập tài liệu số bao gồm các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam.